Το όραμα της Ελληνικότητας μέσω της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

Παρά τις όλο και δυσχερέστερες συνθήκες που αντιμετωπίζει η επιχειρηματικότητα στη χώρα, υπάρχει μία κοινότητα εξωστρεφών, παραγωγικών - μεταποιητικών επιχειρήσεων ελληνικής ιδιοκτησίας που αποσκοπεί στην ανάδειξη και την προώθηση του σύγχρονου επιχειρηματικού και παραγωγικού πολιτισμού της χώρας, δημιουργώντας παράλληλα, υπερπολλαπλάσια προστιθέμενη αξία για την εγχώρια οικονομία και διασφαλίζοντας ότι ο εθνικός πλούτος μένει εδώ και επανεπενδύεται στην κοινωνία.

Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018

Πριν από δύο περίπου χρόνια οι ιδιοκτήτες έξι εταιρειών (Agrino, ΕΨΑ, Λουξ, Νιτσιάκος, Ζαγόρι και Καλαμάτα Παπαδημητρίου), εμπνεύστηκαν και δημιούργησαν το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ». Τον Δεκέμβριο 2016 η πρωτοβουλία πήρε τη μορφή Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας. Δημιουργήθηκε ένα σήμα που θα πιστοποιεί την ελληνικότητα των προϊόντων που προέρχονται από τη δική μας γη, από έλληνες επιχειρηματίες που παρά τις αντιξοότητες και την ύφεση που παρουσιάζει επί τόσα χρόνια η χώρα μας, κατάφεραν να παραμείνουν ελληνικές, να διατηρήσουν τα κεφάλαια και την έδρα τους στην Ελλάδα, συνεχίζοντας τη δραστηριότητά τους με ενεργή κοινωνική δράση και συνεχείς επενδύσεις. Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό ο καταναλωτής γνωρίζει κάθε φορά που αγοράζει ένα προϊόν με αυτό το σήμα, πως η υπεραξία του επιστρέφει πολλαπλάσια στην ελληνική οικονομία και τον ίδιο.

Με παραγωγή 2 δισ. προϊόντων (τεμ.) και κύκλο εργασιών 1 δισ. ευρώ, περισσότερους από 2.500 κωδικούς , 4.400 εργαζομένους, και 64 μονάδες παραγωγής σε όλη την Ελλάδα, η Πρωτοβουλία στοχεύει στην ανάδειξη της αξίας της ελληνικής επιχειρηματικότητας ως του πιο ορθολογικού παραγωγικού μοντέλου για τη δημιουργία μιας βιώσιμης οικονομίας και την έξοδο από το φαύλο κύκλο της κρίσης. Επενδύει στην ανάληψη δράσεων για την τόνωση της κατανάλωσης ελληνικής παραγωγής προϊόντων και, το πιο σημαντικό, τη δημιουργία συνεργειών, τόσο μεταξύ των μελών της πρωτοβουλίας όσο και με σημαντικούς θεσμούς, φορείς και παράγοντες της χώρας μας. Είναι πλέον σε όλους σαφές πως κάθε φορά που καταναλώνεται ένα εισαγόμενο προϊόν, χάνεται μια ευκαιρία για μια ελληνική εταιρία να πουλήσει ένα αντίστοιχο προϊόν, το οποίο θα προσέθετε αναλογικά μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στην εθνική οικονομία. Η μεγάλη πρόκληση της γενιάς μας δεν είναι το υψηλό χρέος, αλλά η αύξηση της προστιθέμενης αξίας που παράγουμε στην Ελλάδα, η οποία σήμερα δεν επαρκεί , ώστε να έχουμε ένα ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο και ταυτόχρονα να αποπληρώνουμε το χρέος μας, με στόχο τις μελλοντικές επενδύσεις και την ανάπτυξη

Οι φιλοδοξίες της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας που απαριθμεί σήμερα 40 μέλη, είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των παραγωγικών επιχειρήσεων, Ελληνικής ιδιοκτησίας, η ανάδειξη της σημασίας των προϊόντων που δημιουργούνται, παράγονται και ανήκουν σε Ελληνικές εταιρίες ως πηγές εθνικού πλούτου, αγαθά σύγχρονου πολιτισμού και πρεσβευτές της σημερινής παραγωγικής Ελλάδας ανά την υφήλιο, αλλά και η προβολή της Ελλάδας μέσα από τις δραστηριότητες των Ελληνικών παραγωγικών επιχειρήσεων. Παράλληλα η συμβολή στην άμεση μείωση του εμπορικού ελλείμματος, η εξασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού στη λειτουργία της αγοράς, καθώς και η ανάπτυξη συνεργασιών και κοινών προωθητικών πρωτοβουλιών μεταξύ των παραγωγικών επιχειρήσεων, Ελληνικής ιδιοκτησίας.

Η αξιοπιστία της πιστοποίησης της αυθεντικής ελληνικότητας των επιχειρήσεων σφραγίζεται από τον αμιγώς ελληνικό φορέα πιστοποίησης EUROCERT, ο οποίος, μέσα από λεπτομερή και αναλυτικό έλεγχο διασφαλίζει ότι κάθε εταιρία- μέλος, πληροί μια σειρά από συγκεκριμένα και μετρήσιμα κριτήρια που σφραγίζουν την ελληνική της ταυτότητα. Οι εταιρείες-μέλη του ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ έχουν εγκαινιάσει την κοινή παρουσία τους σε εμπορικές εκθέσεις, ενισχύοντας την προβολή των ελληνικών προϊόντων σε ένα ευρύ κοινό, έχουν ανοίξει κανάλια ανταλλαγής τεχνογνωσίας και δημιουργούν σταδιακά ένα πλαίσιο κοινής αντιμετώπισης προκλήσεων και αναζήτησης ευκαιριών, ιδιαίτερα στη διεθνή αγορά. 

Φωτεινή Πουρνάρα

http://ella-dikamas.gr/

Πηγές: huffingtonpost.gr , reporter.gr

Όροι: 
Κατηγοριες: