Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα αποφασίσει για τον ΕΦΚ στο τσίπουρο και την τσικουδιά

 Αύξηση του φόρου κατανάλωσης σε τσίπουρο και τσικουδιά ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την Ελλάδα, παραπέμποντάς την στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επειδή δεν εφαρμόζει τον κανονικό συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στα προϊόντα αυτά.

Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017

Οι παραγωγοί τσίπουρου και τσικουδιάς κινδυνεύουν να χάσουν το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς εάν η Ελλάδα καταδικαστεί από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο οποίο αποφάσισε να την παραπέμψει τον περασμένο μήνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το σκεπτικό της απόφασης της Κομισιόν βασίζεται στη νομοθεσία της Ε.Ε. σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να επιβάλλεται ο ίδιος συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης στην αιθυλική αλκοόλη που χρησιμοποιείται στην παρασκευή αλκοολούχων ποτών, εκτός εάν τυγχάνουν εφαρμογής απαλλαγές ή παρεκκλίσεις (όπως π.χ. ισχύει για το ούζο). Πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας τουλάχιστον τριών ετών, όπου η Επιτροπή είχε ζητήσει από τις ελληνική κυβέρνηση αρχικά ενημέρωση, κατόπιν αιτιολόγηση και στο τέλος παρέμβαση – συμμόρφωση, κάτι που δεν έγινε.

Η Ελλάδα δεν διαθέτει απαλλαγή ή παρέκκλιση για το τσίπουρο και την τσικουδιά και επιβάλλει επί του παρόντος μειωμένο συντελεστή ΕΦΚ κατά 50% του κανονικού καθώς και εξαιρετικά μειωμένο συντελεστή στην παραγωγή των ίδιων οινοπνευματωδών ποτών από μικρούς παραγωγούς, τους αποκαλούμενους «διήμερους» αποσταγματοποιούς. Οι τελευταίοι καταβάλλουν εφάπαξ και κατ’ αποκοπή περίπου το 6% του κανονικού ΕΦΚ. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η Ελλάδα παραβιάζει τους κανόνες της Ε.Ε., καθώς ευνοεί αλκοολούχα ποτά που παράγονται εγχώρια, αντιβαίνοντας παράλληλα την αρχή που απαγορεύει εσωτερική φορολογία και ζητά την κατάργηση τόσο της έκπτωσης 50% για το εμφιαλωμένο τσίπουρο και την τσικουδιά, όσο και του μειωμένου συντελεστή 6% των μικρών παραγωγών. Προσθέτει δε ότι μολονότι τα μικρά αποστακτήρια μπορούν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να επωφελούνται από μειωμένο συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης, αυτός δεν μπορεί να υπολείπεται του 50% του κανονικού εθνικού συντελεστή.

Η Κομισιόν θεωρεί ότι όλα τα παραπάνω έρχονται σε αντίθεση με τις αρχές του ελεύθερου εμπορίου στην ΕΕ, κάτι που σημαίνει πως παρατηρείται προστασία των ελληνικών προϊόντων έναντι των ομοειδών εισαγόμενων αλλά και εις βάρος των υπολοίπων επίσημων αποσταγματοποιών της χώρας. 

 Φωτεινή Πουρνάρα

Όροι: 
Κατηγοριες: