Πόσο αυξάνεται η τιμή για τις πλαστικές σακούλες;

Από 1ης Ιανουαρίου 2019 υπερδιπλασιάζεται η τιμή χρέωσης της λεπτής πλαστικής σακούλας από τα ταμεία των σούπερ μάρκετ και των εμπορικών καταστημάτων.

Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018

Νέα τιμή για τις πλαστικές σακούλες που προμηθευόμαστε στα διάφορα καταστήματα, μετά το πέρας ενός σχεδόν χρόνου της εφαρμογής στην Ελλάδα της δοκιμαστικής περιόδου χρέωσης σε χαμηλή τιμή ώστε να εναρμονισθεί η χώρα μας με την κοινοτική νομοθεσία. Στόχος της ΕΕ είναι να περιοριστεί η χρήση της πλαστικής σακούλας στις 90 ανά πολίτη ετησίως έως το 2020 και στις 40 έως το 2025. Υπενθυμίζεται ότι τώρα το κόστος είναι στα 0,03 ευρώ και ο καταναλωτής την χρεώνεται 0,04 λόγω του φόρου. Η αναμενόμενη αύξηση της τιμής της πλαστικής σακούλας στα 0,09 ευρώ με την καινούργια χρονιά θα επιφέρει αυτόματη αύξηση και στα αντίστοιχα πρόστιμα. Οι παραβάτες θα πρέπει να πληρώσουν από 31,5 - 24,5 ευρώ από 1/1/2019.

Στο σχετικό νόμο αναφέρεται ότι: «Εισάγονται μέτρα διαχείρισης σχετικά με τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς και επιβάλλεται στους καταναλωτές, η υποχρέωση καταβολής περιβαλλοντικού τέλους ανά τεμάχιο λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς, με τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις, το ύψος του οποίου ορίζεται από 1-1-2018, στην τιμή των τριών (3) λεπτών του ευρώ και από 1-1-2019, στην τιμή των επτά (7) λεπτών του ευρώ.  Το ανωτέρω περιβαλλοντικό τέλος αποτελεί δημόσιο έσοδο, εισπράττεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και αποδίδεται υπέρ στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ)».  Το τέλος αποδίδεται στο Δημόσιο, με την ηλεκτρονική υποβολή σχετικών τριμηνιαίων δηλώσεων από τους υπόχρεους τον αμέσως επόμενο μήνα από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Στη χώρα μας πάντως η τιμή της πλαστικής σακούλας δεν είναι τόσο υψηλή όσο σε άλλες χώρες της ΕΕ. Ενδεικτικά, η Ολλανδία χρεώνει ανά σακούλα 0,25 ευρώ, η Ιρλανδία 0,36, η Πολωνία 0,30 (ξεκινά από 1η Ιανουαρίου), η Αγγλία και η Πορτογαλία: 0,10, η Ισπανία 0,05 για τις πολύ μικρές και 0,15 για τις συνηθισμένες, η Βουλγαρία 0,05, ενώ η Ιταλία τις έχει απαγορεύσει εντελώς από το 2011.

Οι πλαστικές σακούλες δεν χρεώνονται στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Για τις πολύ λεπτές σακούλες (μικρότερες των 15 μικρόμετρων) δεν χρεώνεται περιβαλλοντικό τέλος μόνο στην περίπτωση που απαιτούνται για λόγους υγιεινής ή παρέχονται ως πρωτογενής συσκευασία χύμα τροφίμων.
  • Εξαιρούνται οι βιοαποδομήσιμες/λιπασματοποιήσιμες πλαστικές σακούλες μεταφοράς.
  • Εξαιρούνται από το τέλος οι σακούλες που διατίθενται από περίπτερα και υπαίθριο εμπόριο.

Φωτεινή Πουρνάρα

Όροι: 
Κατηγοριες: