Η Μεσογειακή διατροφή προστατεύει την υγεία του εγκεφάλου

Η Μεσογειακή διατροφή είναι ένας όρος που επινοήθηκε το 1993 για να περιγράψει το μοντέλο διατροφής που ακολουθούσαν οι κάτοικοι των μεσογειακών χωρών και περιλαμβάνει άφθονες φυτικές ίνες, ελάχιστα επεξεργασμένα προϊόντα, γαλακτοκομικά, ψάρια, πουλερικά, κόκκινο κρέας σε μικρές ποσότητες, και ελαιόλαδο.

Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2021

Τα τελευταία χρόνια η επιστημονική κοινότητα έχει αναγνωρίσει μέσα από πληθώρα κλινικών και επιδημιολογικών ερευνών τον σημαντικό ρόλο της Μεσογειακής Διατροφής τόσο στην πρόληψη όσο και στην έκβαση πολύπλοκων ασθενειών.

Πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Neurology, το επίσημο περιοδικό της American Academy of Neurology, έδειξε ότι η Μεσογειακή διατροφή επηρεάζει και την υγεία του εγκεφάλου σε ηλικιωμένα άτομα.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ένα δείγμα 674 ηλικιωμένων, μέσης ηλικίας 80 περίπου ετών, που δεν έπασχαν από άνοια και σχημάτισαν ένα πολυεθνικό σώμα, και διήρκεσε 7 μήνες. Μελετήθηκαν οι πρότερες διατροφικές τους συνήθειες και χωρίστηκαν σε δύο ομάδες εκ των οποίων η μία ακολούθησε το μοντέλο της Μεσογειακής διατροφής ενώ η άλλη όχι. Στο τέλος της έρευνας μετρήθηκε ο όγκος του εγκεφάλου και στις δύο ομάδες και διαπιστώθηκε ότι η αφομοίωση της Μεσογειακής διατροφής συνετέλεσε στην μείωση της εγκεφαλικής ατροφίας σε ένα ποσοστό που αντιστοιχεί σε 5 χρόνια γήρανσης.

Στα αποτελέσματα της έρευνας καταγράφεται ότι η αυξημένη πρόσληψη ψαριών και η μειωμένη πρόσληψη κόκκινου κρέατος είναι δύο σημαντικοί παράγοντες που συνεισφέρουν στην καλή υγεία του εγκεφάλου σε μεγάλες ηλικίες.

Όροι: 
Κατηγοριες: