Τι προβλέπει ο κανονισμός του Ελληνικού Σήματος για το ελαιόλαδο και τις ελιές

Τον περασμένο Ιούνιο δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι κανονισμοί σύμφωνα με τους οποίους απονέμεται ο τίτλος του Ελληνικού Σήματος στο εξαιρετικό παρθένο, το παρθένο ελαιόλαδο αλλά και στις επιτραπέζιες ελιές. Ο σχετικός νόμος ορίζει παράλληλα τους όρους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί μια επιχείρηση ώστε να μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία για την απόκτησή του.

Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2017

Το σήμα του Ελληνικού Προϊόντος θα μπορούν πλέον και επίσημα να αποκτήσουν όσοι παραγωγοί εξαιρετικού παρθένου και παρθένου ελαιολάδου αλλά και ελιών τηρούν τα προβλεπόμενα από τον κανονισμού που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» στα πλαίσια του ν.4072/2012. Η πρωτοβουλία αυτή θα προβάλει τις ελληνικές επιχειρήσεις που παράγουν στη χώρα μας, αναδεικνύοντας και αναγνωρίζοντας παράλληλα τα αυθεντικά ελληνικά προϊόντα και εδραιώνοντας την εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού με την αποφυγή παραπλανητικών προϊόντων απομίμησης. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα, η εξωστρέφεια αλλά και η προστασία των συμφερόντων τόσο των παραγωγών αλλά και των καταναλωτών από τον αθέμιτο ανταγωνισμό ενώ, ταυτόχρονα, προωθούνται τα τοπικά προϊόντα και η τοπική επιχειρηματικότητα.

O Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός-Δήμητρα (ΕΛΓΟ-Δήμητρα) ορίζεται ως φορέας απονομής του Ελληνικού Σήματος, διασφαλίζοντας ένα ενιαίο και ομοιογενές πλαίσιο αξιόπιστων, αμερόληπτων και αποτελεσματικών διαδικασιών ελέγχου των σχετικών αιτήσεων αλλά και της απονομής τόσο για τις επιτραπέζιες ελιές όσο και για το παρθένο ελαιόλαδο. Πιο συγκεκριμένα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω απαιτήσεις:

Για τις ελιές:

  • Οι ελαιόκαρποι που χρησιμοποιούνται να παράγονται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα.
  • Οι επιχειρήσεις (έδρα και εγκαταστάσεις) μεταποίησης, περαιτέρω επεξεργασίας (πχ. εκπυρήνωση, γέμισμα, πολτοποίηση) αλλά και τυποποίησης, συσκευασίας, αποθήκευσης και εμπορίας πρώτης ύλης ή/και μη προσυσκευασμένων προϊόντων των ελαιοκάρπων να εδρεύουν επίσης στην Ελλάδα.
  • Να καθιερώνεται και να τηρείται διαδικασία ιχνηλασιμότητας, διατηρούμενης της δυνατότητας ανάστροφης επιβεβαίωσής της, που να διασφαλίζει την ελληνική προέλευση των ελαιοκάρπων, τη συνέχεια της ιχνηλασιμότητας κατά τη διάρκεια των οποιονδήποτε ενδιάμεσων διαδικασιών στην επιχείρηση και στις συνεργαζόμενες μ’ αυτήν επιχειρήσεις, την ταυτότητα των παραγόμενων τελικών προϊόντων που εξέρχονται από την επιχείρηση.
  • Να εξασφαλίζεται ο σαφής διαχωρισμός των προϊόντων του κανονισμού από ομοειδή προϊόντα μη ελληνικής προέλευσης, σε όλα τα στάδια των παραγωγικών διαδικασιών.
  • Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να τηρούν λεπτομερές αρχείο προμηθευτών, εισερχόμενων ποσοτήτων, κίνησης του προϊόντος σε όλα τα στάδια της παραγωγής κ.α.
  • Σε όλα τα συνοδευτικά παραστατικά εμπορίας και διακίνησης π.χ. τιμολόγια, δελτία αποστολής, θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά πλέον και η ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΗΜΑ».

Αντίστοιχες είναι και προϋποθέσεις του κανονισμού για τα όσα πρέπει να τηρούνται για την απονομή του Ελληνικού Σήματος στο Εξαιρετικό Παρθένο και Παρθένο Ελαιόλαδο.

Φωτεινή Πουρνάρα

Πηγή: Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "Δήμητρα"

Όροι: 
Κατηγοριες: