Σχετικα Αφιερωματα

Η Γαλλία λέει ότι το glyphosate μπορεί να είναι καρκινογόνο

Πρώτα η Υπηρεσία Καρκινικών Ερευνών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (IARC) έκρινε το glyphosate ‘πιθανώς καρκινογόνο’. Έπειτα η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA) της California ανακοίνωσε ότι τα προϊόντα που περιέχουν glyphosate θα έπρεπε να έχουν ένδειξη καρκίνου. Τώρα η Γαλλική Υπηρεσία για τα Τρόφιμα, την Περιβαλλοντολογική και Εργασιακή Υγεία (ANSES) προτείνει ότι το glyphosate θα πρέπει να ανήκει στην κατηγορία 2 των καρκινογόνων, δηλώνοντας ότι είναι πιθανώς καρκινογόνο για τους ανθρώπους.

Σάββατο, 16 Απριλίου 2016

Το glyphosate είναι το κύριο συστατικό των ζιζανιοκτόνων όπως το Round Up, που αντιπροσωπεύει περίπου το 25% της παγκόσμιας αγοράς ζιζανιοκτόνων. Σε μεγάλη αμφισβήτηση είναι επίσης και η tallowamine μία ουσία που συνυπάρχει με το glyphosate στα περισσότερα προϊόντα, για να αυξάνει την δράση του.

Η ANSES θεωρεί ότι η κατηγοριοποίηση του glyphosate πρέπει σύντομα να αναθεωρηθεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Χημικών. Δηλώνει ότι οι έρευνες και οι αναλύσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής έχουν δώσει σχετικά μικρές ενδείξεις για την επικινδυνότητα του glyphosate, αλλά θα πρέπει να γίνουν λεπτομερέστερες αναλύσεις. Για τον λόγο αυτό προτίθεται να επανεξετάσει τα προϊόντα που περιέχουν glyphosate, και ταυτόχρονα να επανεκτιμήσει τις άδειες κυκλοφορίας όσων ζιζανιοκτόνων περιέχουν τον συνδυασμό glyphosate και tallowamine.

Αυτό σημαίνει ότι είναι πιθανό το best-seller προϊόν της Monsanto, το Round Up, να αποκλειστεί από την Γαλλία. Στην Γαλλία σήμερα καταναλώνονται περίπου 2.000 τόνοι αυτού του προϊόντος.

 Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας των Τροφίμων (EFSA) με εισηγήτρια την Γερμανία, της όποιας η εκτίμηση λειτουργεί σαν βάση για την ψήφο όλων των κρατών μελών, προτείνει θέσπιση κατώτατων ορίων οξύτητας, για να καθοριστεί αν θα επανεγκριθεί η ενεργή ουσία (glyphosate).

Όροι: 
Κατηγοριες: