Τι πρέπει να προσέξουμε αν αγοράσουμε βαμμένα πασχαλινά αυγά εμπορίου

Το Πάσχα του 2021 είναι εδώ και οι προετοιμασίες για το εορταστικό τραπέζι ξεκίνησαν. Ο ΕΦΕΤ δίνει τις παρακάτω οδηγίες για όσους μη διαθέτοντας χρόνο, προτιμήσουν  να αγοράσουν έτοιμα βαμμένα αυγά.

Πέμπτη, 21 Απριλίου 2022

Τα βρασμένα βαμμένα αυγά θα πρέπει να πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν την ένδειξη «βρασμένα-βαμμένα», την καθαρή ποσότητα και την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. Πρέπει επίσης να υπάρχει επισήμανση για τις ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης και χρήσης, το όνομα ή την εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή ή ενός πωλητή εγκατεστημένου σε κράτος μέλος της Ε.Κ. καθώς και τον τόπο παραγωγής ή προέλευσης.  Σε περίπτωση που η παράλειψη συγκεκριμένων οδηγιών χρήσης δεν επιτρέπει τη σωστή χρήση αυτού του τροφίμου, θα πρέπει αυτές να αναγράφονται ρητά.

Επιπλέον, θα πρέπει να δίνονται στοιχεία για αναγνώριση της παρτίδας, εκτός αν αναγράφεται στην ετικέτα  η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, με την προϋπόθεση ότι η ημερομηνία αυτή συμπεριλαμβάνει ένδειξη σαφή και κατά σειρά τουλάχιστον της ημέρας και του μήνα. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να εξασφαλίζεται με κάθε τρόπο η ιχνηλασιμότητα του προϊόντος σε όλα τα στάδια παραγωγής του. Σύμφωνα με το άρθρο 87, παρ. 4 του Κ.Τ.Π. που αφορά το διακοσμητικό βάψιμο των κελυφών των αυγών ή τη σφράγιση των κελυφών των αυγών, μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον οι χρωστικές του Παραρτήματος Ι του άρθρου 35 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

Επισημαίνεται επίσης ότι οι ενδείξεις αναφορικά με την κατηγοριοποίηση των αυγών κατά ποιότητα και βάρος όπως η επισήμανση «φρέσκο», δεν πρέπει να αναγράφονται στα βρασμένα - βαμμένα αυγά καθώς οι ενδείξεις αυτές προορίζονται αποκλειστικά για τα αυγά πλην των βρασμένων, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Κανονισμού 1028/2006/ΕΚ.
Οι συνήθεις έλεγχοι που διενεργεί ο ΕΦΕΤ στην αγορά και οι οποίοι αυξάνονται ιδιαίτερα κατά τις εορταστικές περιόδους όπως αυτή του Πάσχα, έχουν σκοπό να προστατεύσουν την υγεία των καταναλωτών αλλά και τα συμφέροντά του. Με αυτό ως γνώμονα, συνιστάται η αγορά των αυγών από επίσημα και ελεγχόμενα εμπορικά σημεία και όχι από πλανόδιους πωλητές ή δήθεν παραγωγούς που ρίχνουν στην αγορά πιθανά μη ελεγμένα, επικίνδυνα προϊόντα.  Πρέπει επίσης να αποφεύγεται η κατανάλωση αυγών με κηλίδες αίματος, με ασπράδι θρομβώδες, χρωματισμένο, ανακατεμένο με τον κρόκο και με δυσάρεστη οσμή. Μετά το βρασμό τους τα αυγά διατηρούνται υποχρεωτικά στο ψυγείο.

Tags: 
Όροι: 
Κατηγοριες: