Ανάκληση έγκρισης του ζιζανιοκτόνου GLYPHOSAP 36L

Στην άρνηση της Επιτροπής Φυτών, Ζώων, Τροφίμων και Ζωοτροφών της Ε.Ε. στις 6 Ιουνίου να εγκρίνει την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων με δραστική ουσία την glyphosate (γλυφοσάτη) που έχουν προκαλέσει μεγάλη αντιπαράθεση καθώς ενοχοποιούνται ως καρκινογόνα, ήρθε να προστεθεί πριν λίγες ημέρες, η απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της χώρας μας να ανακαλέσει την έγκριση του ζιζανιοκτόνου GLYPHOSAP 36L. 

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

Η ουσία glyphosate (γλυφοσάτη) αποτελεί βασικό συστατικό του ζιζανιοκτόνου Roundup και άλλων 750 και πλέον προϊόντων που χρησιμοποιούνται σε γεωργικές καλλιέργειες σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με επιστήμονες και περιβαλλοντικές οργανώσεις, προκαλεί ανεπανόρθωτες βλάβες, επηρεάζοντας τον κύκλο ζωής πολλών επωφελών οργανισμών του εδάφους που είναι απαραίτητοι για τη λίπανση, τον αερισμό και τον εμπλουτισμό του χώματος, όπως οι γαιοσκώληκες καθώς και διάφορα έντομα και βακτήρια. Στις διαπιστωμένες βλάβες που προκαλεί στο περιβάλλον έρχονται να προστεθούν οι ανησυχίες για «πιθανή πρόκληση καρκίνου» από την τοξική αυτή ουσία.

Αν και οι ενδείξεις για την επικινδυνότητα της γλυφοσάτης υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια, μόλις τον περασμένο Μάρτιο, ο Διεθνής Οργανισμός Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC), που λειτουργεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ανακοίνωσε την πιθανότητα να είναι η ουσία αυτή καρκινογόνος για τους ανθρώπους. Οι υποστηρικτές της, αντίθετα, την θεωρούν ασφαλή και ως ένα από τα συστατικά φυτοφαρμάκων που ώθησε στην αύξηση της αγροτικής παραγωγής παγκοσμίως. Στις 6/6/2016, η μεγάλη εκστρατεία δημόσιας ενημέρωσης που έγινε από οργανισμούς και ομάδες πολιτών οδήγησε στην ματαίωση της υπογραφής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή νέας άδειας κυκλοφορίας της. Παρότι η άδεια εμπορικής διάθεσης της γλυφοσάτης αναβλήθηκε σε επίπεδο ΕΕ, η απόφαση να επιτρέπεται ή όχι η εμπορική κυκλοφορία των ζιζανιοκτόνων που την εμπεριέχουν ως δραστική ουσία επαφίεται στο καθένα από τα κράτη-μέλη. Το Glyphosap 36L χρησιμοποιείται για την μεταφυτρωτική καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών και υδροχαρών ζιζανίων όπως και για την καταπολέμηση της οροβάγχης του καπνού.

Στις 12/7/2016 η Γενική Δ/νση Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της χώρα μας  εξέδωσε Απόφαση με την οποία ανακαλεί την έγκριση του συγκεκριμένου φυτοπροστατευτικού προϊόντος επειδή, όπως αναγράφεται: «ο κάτοχος αυτής δεν υπέβαλε πριν από την λήξη της αίτηση τροποποίησής της ως προς την ημερομηνία λήξης αυτής».  Σύμφωνα με την σχετική Απόφαση, επιτρέπεται μέχρι 12/10/2016 η τιμολόγηση των καταστημάτων εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων καθώς και η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης έως 12/1/2017.  Για δε τους επαγγελματίες χρήστες η πώληση επιτρέπεται μέχρι 12/1/2018.  Οι τυχόν αδιάθετες ποσότητες μετά τις παραπάνω ημερομηνίες θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης  για επαναεξαγωγή ή καταστροφή με δική του δαπάνη και ευθύνη. 

Όροι: 
Κατηγοριες: