Η EFSA έδωσε στην δημοσιότητα την μέχρι τώρα λίστα των δυνητικά επικίνδυνων βοτάνων που περιλαμβάνονται στην σχετική Επιτομή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ασφάλειας Τροφίμων (European Food Safety Authority) προχώρησε στην δημοσίευση στο διαδίκτυο της λίστας των βοτάνων που περιέχονται στην Βοτανολογική Επιτομή και που αφορούν δυνητικά επικίνδυνες ουσίες, αν και η Επιτροπή τονίζει ότι η δοσολογία είναι το κλειδί για την οποιαδήποτε ανησυχία αναφορικά με την ασφάλεια κατανάλωσης. Αυτή η λίστα δεδομένων, η οποία συνεχώς ανανεώνεται, θα επεκταθεί και θα συμπεριλάβει και είδη βοτάνων πέραν των Ευρωπαϊκών. Ο πλήρως ενημερωμένος κατάλογος αυτής της Επιτομής θα ανακοινωθεί στις αρχές του 2017.

Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2016

Τον Απρίλιο του 2009, η EFSA δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της μια Επιτομή Βοτάνων που ενοχοποιήθηκαν ως τοξικά, εθιστικά, ψυχοτρόπα και γενικότερα επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία όταν συναντώνται σε τρόφιμα. 

Ο απώτερος στόχος αυτής της λίστας δεν είναι να καταλήξει στο κατά πόσον τα αναφερόμενα είδη βοτάνων είναι ασφαλή ή όχι, αλλά, να βοηθήσει τους αξιολογητές να αναγνωρίζουν ευκολότερα εκείνα που εγείρουν ανησυχίες έτσι ώστε να επικεντρώσουν σε αυτά την μελέτη τους. Η παρουσία μιας ουσίας υπό εξέταση δεν σημαίνει ότι καθίσταται αυτόματα επικίνδυνη. Αυτό εξαρτάται κυρίως από το μέρος του φυτού που θα χρησιμοποιηθεί, την μέθοδο και τις συνθήκες προετοιμασίας.  

Η απουσία κάποιων ειδών βοτάνων από την λίστα αυτή δεν σημαίνει ότι αυτά δεν περιέχουν ενώσεις επικίνδυνες για τον άνθρωπο. Επίσης, εάν ένα συγκεκριμένο μέρος ενός φυτού δεν αναφέρεται, αυτό δεν σημαίνει ότι οι ουσίες που εξετάζονται δεν περιέχονται σε αυτό το μέρος του φυτού. Στην περίπτωση που ένα είδος βοτάνου δεν περιλαμβάνεται στην λίστα, αυτό συμβαίνει , κατά πάσα πιθανότητα γιατί δεν είναι σε καμιά από τις λίστες που συνεκτιμούνται. H λίστα αυτή τη στιγμή δεν περιλαμβάνει φύκια, κυανοβακτήρια (ceanobacteria) και μύκητες.  

Όλα τα στοιχεία είναι με αλφαβητική σειρά, χωρίς να κρίνεται το κατά πόσο είναι κατάλληλα ή όχι για χρήση σε τρόφιμα στην Ευρώπη. Δεν έχει επίσης νομική ή κανονιστική δύναμη και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο σε νομικές διενέξεις. 

Η επιστημονική αυτή επιτροπή εργάστηκε πάνω σε μια δεύτερη εκδοχή της Επιτομής από το 2010 έως το 2012 και συμπεριέλαβε δύο παραρτήματα στην ήδη υπάρχουσα. Το πρώτο παράρτημα αφορούσε βότανα για τα οποία δεν υπήρχαν αρκετές πληροφορίες σχετικά με πιθανές ανησυχητικές ουσίες ή, για εκείνα που τα υπάρχοντα δεδομένα, δεν μπορούσαν να πιστοποιηθούν.  Το δεύτερο παράρτημα αφορούσε βότανα για τα οποία, παρόλο που υπήρχαν κάποια στοιχεία, η Επιτροπή δεν μπορούσε να ταυτοποιήσει τις δυνητικά επικίνδυνες ουσίες.

Όροι: 
Κατηγοριες: