Έξαρση της Σαλμονέλας, η EFSA προειδοποιεί

Σύμφωνα με την έκτακτη ανακοίνωση που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Ασθενειών  (ECDC) στις  27 Οκτωβρίου 2016, παρατηρείται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες έξαρση σαλμονέλας που συσχετίζεται με την κατανάλωση αυγών. Οι αρχές ασφαλείας τροφίμων των χωρών της ΕΕ διεξάγουν εκτενείς και λεπτομερείς περιβαλλοντολογικούς και τρoφικούς ελέγχους σε μια προσπάθεια προσδιορισμού της πηγής της επιδημιολογικής έξαρσης.

Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016

Επτά χώρες (Βέλγιο, Δανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο) έχουν αναφέρει περιστατικά μόλυνσης από τον ιό της σαλμονέλας Enteritidis σε ανθρώπους στο διάστημα από 1 Μαίου έως 12 Οκτωβρίου 2016. 112 περιστατικά που αφορούν δύο συγκεκριμένες ομάδες αλληλουχίας γονιδιώματος (WGS)έχουν επιβεβαιωθεί και πιθανολογούνται άλλα 148.  Επιπλέον, η Κροατία ανέφερε μια σειρά περιστατικών, συμπεριλαμβανομένου και ενός θανάτου, τα οποία πιθανόν να σχετίζονται με αυτήν την έξαρση. Το σύνολο της αλληλουχίας του γονιδιώματος  του ιού, οι παρούσες και προηγούμενες έρευνες τόσο σε τρόφιμα όσο και στο περιβάλλον, συνδέουν την έξαρση με ένα κέντρο συσκευασίας αυγών στην Πολωνία. Τα στοιχεία δηλώνουν ότι κατά πάσα πιθανότητα τα αυγά ήταν η πηγή της μόλυνσης καθώς η σαλμονέλα enteritidis αποδίδεται κυρίως στα πουλερικά.

Για τον περιορισμό της επιδημίας και τον άμεσο εντοπισμό πιθανών νέων κρουσμάτων, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (ECDC) και η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια Τροφίμων (EFSA)  συνιστούν στα κράτη μέλη της ΕΕ να είναι σε επιφυλακή και να αυξήσουν τους σχετικούς ελέγχους. Από την πλευρά τους, οι αρμόδιες αρχές της Πολωνίας και των χωρών στις οποίες διακινήθηκαν τα ύποπτα αυγά, έχουν ήδη επιβάλλει πολύ αυστηρά μέτρα ανάκλησης και καταστροφής των συγκεκριμένων παρτίδων. Υπενθυμίζουν επίσης στις εγκαταστάσεις τροφίμων και τους διάφορους προμηθευτές να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες για την ασφαλή προετοιμασία και διακίνηση τροφίμων. Κάθε επιπρόσθετη πληροφορία που θα δώσουν οι επιδημιολογικοί έλεγχοι αλλά και αυτοί που γίνονται στα τρόφιμα και στην αλληλουχία των γονιδιωμάτων μπορεί να φωτίσει περαιτέρω τους πιθανούς φορείς της μόλυνσης που οδήγησαν σε αυτή την επιδημία. Επίσης, η μοριακή δομή των στελεχών του ιού από χώρες που δεν έχουν επιβεβαιωμένα προσβληθεί, θα συμβάλλει στην πραγματική γεωγραφική καταγραφή της εξάπλωσης της επιδημίας. 

Όροι: 
Κατηγοριες: