Μόσχευμα

Μόσχευμα είναι το τμήμα ενός φυτού που κόβεται και στη συνέχεια φυτεύεται σε κατάλληλο χώρο, σχηματίζει ρίζωμα και αναπτύσσεται σε πλήρες νέο φυτό. Το μόσχευμα, είναι ένα μέσο αγενούς πολλαπλασιασμού των φυτών. Το μόσχευμα μπορεί να είναι ρίζα, βλαστός ή οφθαλμός και σπάνια φύλλο. Συνήθως το πιο κοινό μόσχευμα είναι ο βλαστός.